Trainingen voor docenten

1. Training voor het expliciet overdragen van metacognitieve vaardigheden met META-methode

Deze training zal gegeven worden op de locatie van de school waar de ingeschreven docenten lesgeven, in twee middagen of avonden(2 keer 3 uur) of op zaterdag (1keer 6 uur).

Voor kleine groepen (tot vier personen) kan de cursus ook op de praktijk in Uden gegeven worden.

 

Tijdens deze cursus krijg je eerst een korte samenvatting van belangrijke literatuur over metacognitie, die als basis gebruikt werd voor het ontwikkelen van de META-methode. Tevens wordt er informatie over de aanleiding, de oorsprong, de achtergrond en de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek naar deze methode gepresenteerd.

Je leert hoe je een META-kaart kunt maken en je gaat aan de slag met het maken van een kaart.

Een META-kaart is een hulpmiddel voor de docenten en voor de leerling om het oplosproces gestructureerd in kleine stappen te doorlopen, volgens een oploscyclus. Het zelf maken van een META-kaart is een goed middel om zelf bewust te worden van de denkstapjes die je als docent onbewust maakt en impliciet tijdens de lessen probeert over te dragen. Via deze training leer je deze metacognitieve of domeinspecifieke denkstapjes te expliciteren zodat de leerlingen deze kunnen overnemen.

Afgelopen vier jaar hebben wij veel materialen ontwikkeld die te vinden zijn op de volgende site:

https://www.leraar24.nl/metacognitie-in-de-wiskundeles/

 

Deze materialen zijn goed te gebruiken zoals ze zijn of aan te passen naar eigen inzicht betreft afkortingen, etc.

Het is wel belangrijk om zelf getraind te zijn om te begrijpen hoe de META-kaart werkt. Daarnaast is het van groot belang om je te verdiepen in de aanbevolen literatuur over metacognitie en zelf kaarten te ontwikkelen om zelf metacognitief bezig te zijn. Je kunt metacognitie pas expliciet overdragen als je er zelf bewust mee omgaat.
2. Training over activerende werkvormen met metacognitie

Deze cursus zal gegeven worden op de locatie van de school waar de ingeschreven docenten lesgeven, in een middag of avonden (1 keer 3 uur) of op zaterdag (1 keer 3 uur).

Voor kleine groepen (tot vier personen) kan de cursus ook op de praktijk in Uden gegeven worden.

Tijdens deze training leer je hoe je metacognitie expliciet kunt overdragen en hoe je jouw lessen vorm kunt geven zodat de leerlingen geactiveerd worden om mee te doen met de les.

Je krijgt verschillende werkvormen te zien die wij in praktijk succesvol toegepast hebben.