Bijles/remedial teaching wiskunde havo/vwo 

In de praktijk heb ik gezien dat leerlingen fouten maken die vermeden kunnen worden. Ze haasten bij het lezen van de tekst, waardoor zij belangrijke informatie missen en vastlopen tijdens het uitvoeren van een opdracht of de opdracht fout maken. Daarnaast heb ik gezien hoe belangrijk het is om het oplosproces te bewaken en de antwoorden op de vraag te controleren.

Met mijn META-aanpak leer ik de leerlingen om gestructureerd te werken, volgens een oplosstrategie, met behulp van zelfbevraging.

Ik train mijn leerlingen om in kleine stapjes te werken, naar de(domeinspecifieke) signaalwoorden te kijken, de vraag met de gegevens en de wiskundige kennis te verbinden, de goede strategie/aanpak te kiezen, te monitoren, te controleren en te reflecteren op hun uitkomsten.


Werkwijze
Houden van intakegesprek (ongeveer 20 minuten)
Afspraken maken betreft frequentie, duur en tijd van de bijles.Individuele lessen of in tweetallen met het opgeven van huiswerk en opdrachten die gemaakt moeten worden tot de volgende afspraak.Bespreken huiswerk en vragen.Maken van structuren voor de wiskundige stof per hoofdstuk of domein, tijdens de bijles of als huiswerk, vóór een toets of schoolexamen.Werkwijze
Houden van intakegesprek (ongeveer 20 minuten)Afspraken maken betreft frequentie, duur en tijd van de bijles.Individuele lessen of in tweetallen met het opgeven van huiswerk en opdrachten die gemaakt moeten worden tot de volgende afspraak.Bespreken huiswerk en vragen.


Maken van structuren voor de wiskundige stof per hoofdstuk of domein, tijdens de bijles of als huiswerk, vóór een toets of schoolexamen.